Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

 

Τίτλος: Επιχειρησιακή Οικονομική  Εξάμηνο: Χειμερινό
Διδάσκοντες: Αναπληρωτής Καθηγητής Ηλίας Κεβόρκ

 

Περιγραφή αντικειμένου του μαθήματος

ΑΓΟΡΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ

Συνάρτηση αγοραίας ζήτησης και καμπύλη ζήτησης ενός προϊόντος, Σημειακή και Τοξοειδής ελαστικότητα ζήτησης ως προς τη τιμή, Ελαστικότητα τιμής, συνολικά έσοδα και οριακά έσοδα, Παράγοντες που επηρεάζουν την ελαστικότητα ζήτησης ως προς τη τιμή, Εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης, Σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης ως προς τη τιμή, Χρήση των ελαστικοτήτων στη λήψη αποφάσεων του μάνατζμεντ.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Βραχυχρόνια περίοδος: Μέσο και οριακό προϊόν μεταβλητής εισροής, ελαστικότητα παραγωγής, τα τρία στάδια παραγωγής, μέσο σταθερό, μέσο μεταβλητό, μέσο συνολικό και οριακό κόστος. Μακροχρόνια περίοδος: Συνάρτηση παραγωγής με δυο μεταβλητές εισροές, καμπύλη ισοπαραγωγής, οριακός λόγος τεχνικής υποκατάστασης, ελαστικότητα υποκατάστασης, γραμμή ίσου κόστους, άριστος συνδυασμός εισροών, καμπύλη επέκτασης, συναρτήσεις ζήτησης εισροών, μακροχρόνιο συνολικό, μέσο και οριακό κόστος, συντελεστής συνάρτησης παραγωγής, αύξουσες, σταθερές και φθίνουσες αποδόσεις κλίμακας, ελαστικότητα μακροχρονίου συνολικού κόστους, θετικές, αρνητικές οικονομίες κλίμακας.

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ – ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Δημιουργία υποδειγμάτων Γραμμικού Προγραμματισμού και Ακέραιου Προγραμματισμού σε επιχειρησιακά προβλήματα προγραμματισμού παραγωγής, επιλογής χαρτοφυλακίου επενδύσεων, προγραμματισμού χρηματοδοτήσεων, διαφημιστικής εκστρατείας, ανθρώπινων πόρων κλπ. Επίλυση του υποδείγματος με χρήση του Solver του Microsoft Excel, Διατύπωση άριστης λύσης, Ανάλυση ευαισθησίας αναφορικά με μεταβολές στους συντελεστές της αντικειμενικής συνάρτησης και του δεξί σκέλους των περιορισμών, Οικονομική ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ                           

Άριστη τιμολόγηση και ύψος παραγωγής συνδεδεμένων προϊόντων παραγόμενων σε σταθερές και μεταβλητές αναλογίες, Διαφορισμός τιμής πρώτου, δεύτερου και τρίτου βαθμού, Μεταβιβαστική τιμολόγηση όταν για το ενδιάμεσο προϊόν: (i) δεν υπάρχει εξωτερική αγορά, και (ii) υπάρχει εξωτερική αγορά σε καθεστώς τέλειου και ατελούς ανταγωνισμού, Τιμολόγηση με προσαύξηση του κόστους και διαδικασία αξιολόγησης αυτής, Άλλες πρακτικές τιμολόγησης όπως τιμολόγηση σε περιόδους κορύφωσης της ζήτησης, κλιμακωτή χρέωση, τιμολόγηση σταδιακής αποκλιμάκωσης κλπ. Τιμολόγηση με χρήση διαφορικού λογισμού.

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Χαρακτηριστικά μεγέθη λειτουργίας ενός συστήματος εξυπηρέτησης, κατανομή αφίξεων και εξυπηρετήσεων, γενικός συμβολισμός, προσομοίωση διακριτού ενδεχομένου σε συστήματα εξυπηρέτησης, καθορισμός των στοιχείων του συστήματος, προσδιορισμός των δραστηριοτήτων και κατηγοριοποίηση σε “δραστηριότητες B” και “δραστηριότητες C”, εκτέλεση της προσομοίωσης, ρολόι προσομοίωσης – προσαύξηση του χρόνου, έναρξη δραστηριοτήτων, λήξη νωρίτερης δραστηριότητας, εκτέλεση επακόλουθων δραστηριοτήτων, παραγωγή τυχαίων αριθμών – η χρησιμότητα της ομοιόμορφης κατανομής, παραγωγή τυχαίων τεχνητών παρατηρήσεων από στατιστική θεωρητική κατανομή, προσαρμογή εμπειρικής κατανομής σε θεωρητική κατανομή.

 

Στόχοι και αποτελέσματα εκμάθησης:

Στόχοι του μαθήματος είναι οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές:

(α) Να αντιληφθούν την αναγκαιότητα και χρησιμότητα εφαρμογής της Μικροοικονομικής και των εργαλείων ανάλυσης της Διοικητικής Επιστήμης για την εξεύρεση άριστων λύσεων σε προβλήματα λήψης αποφάσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

(β) Να εξοικειωθούν με διαδικασίες δημιουργίας και χρήσης των κατάλληλων προτύπων, μεθοδολογιών, τεχνικών κλπ. τα οποία θα τους βοηθήσουν στη συστηματική ανάπτυξη και εφαρμογή της αναλυτικής ικανότητας που απαιτείται στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

(γ) Να κατανοήσουν τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς στη χρήση και εφαρμογή της κάθε τεχνικής ανάλογα με τη φύση του επιχειρησιακού προβλήματος και της απόφασης που θα πρέπει να ληφθεί.

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

(α) Να υπολογίζουν, είτε από αριθμητικά δεδομένα είτε όταν είναι γνωστή η μαθηματική μορφή της καμπύλης ζήτησης, την ελαστικότητα ζήτησης ως προς τη τιμή, την εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης και τη σταυροειδή ελαστικότητα ζήτησης ως προς τη τιμή και να χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες ελαστικότητες στην άσκηση επιχειρηματικής και οικονομικής πολιτικής.

(β) Να εξάγουν (i) στη βραχυχρόνια περίοδο τις καμπύλες μέσης και οριακής παραγωγικότητας της μεταβλητής εισροής ώστε να αναγνωρίζουν το στάδιο παραγωγής που βρίσκεται η επιχείρηση και (ii) στη μακροχρόνια περίοδο της συναρτήσεις ζήτησης των εισροών και τις καμπύλες μέσου και οριακού κόστους ώστε να αναγνωρίζουν τη μορφή των αποδόσεων κλίμακας και οικονομιών κλίμακας.

(γ) Να δημιουργούν υποδείγματα γραμμικού και ακέραιου προγραμματισμού σε προβλήματα επιχειρησιακού και οικονομικού προγραμματισμού, να επιλύουν τα προβλήματα αυτά με τη χρήση του Solver του Microsoft Excel, και να διενεργούν την απαραίτητη ανάλυση ευαισθησίας.

(δ) Να εφαρμόζουν πρακτικές τιμολόγησης πολλών προϊόντων, μεταβιβαστική τιμολόγηση, διαφορισμό τιμής και τιμολόγηση με προσαύξηση του κόστους.

(ε) Να κατασκευάζουν υποδείγματα διακριτής προσομοίωσης για συστήματα εξυπηρέτησης, μέσω καθορισμού των στοιχείων του συστήματος, προσδιορισμού των δραστηριοτήτων B και C, δημιουργίας τεχνητών παρατηρήσεων για τη χρονική διάρκεια των δραστηριοτήτων, και καθορισμού των λογικών ή φυσικών κανόνων που καθορίζουν τη διαχρονική εξέλιξη του συστήματος.

Προτεινόμενα Βιβλία

1. D. Salvatore, 2012, Επιχειρησιακή Οικονομική στο Διεθνές Περιβάλλον, Επιμέλεια Β. Πέκκα-Οικονόμου, Εκδόσεις ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

2. E. Mansfield, 1996, «Επιχειρησιακή Οικονομική», Τόμος Α, Επιμέλεια-Μετάφραση Γ.Κ. Μπήτρου, Εκδόσεις ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΩΤ ΜΠΕΝΟΥ

3. Ε. Δρανδάκης, Γ. Μπήτρος, Ν.Μπαλτάς, 1994, «Μικροοικονομική Θεωρία», Τόμος Α, Εκδόσεις Μπένου

4. Γ. Πραστάκος, 2006, 2η Έκδοση. «Διοικητική Επιστήμη – Λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων στην κοινωνία της πληροφορίας», Εκδόσεις Σταμούλη.

5. Γ. Πραστάκος, 2005, 2η Έκδοση. «Διοικητική Επιστήμη στην πράξη εφαρμογές στη σύγχρονη επιχείρηση», Εκδόσεις Σταμούλη.

6. D.R. Anderson, D.J. Sweeney, T.A. Williams, K. Martin, 2014. Επιστημονική Επιμέλεια: Γιάννης Κωνσταντάρας, Μετάφραση: Δημήτρης Χατζούδης, «Διοικητική Επιστήμη – Ποσοτικές μέθοδοι για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων», Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.