Category: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Dr. Jurgen Mimkes – Econophysics: Mathematical Structures in Economic and Social Sciences

Dr. Jurgen Mimkes – Econophysics: Mathematical Structures in Economic and Social Sciences

Στο πλαίσιο των επιστημονικών διαλέξεων του ΠΜΣ “Οικονομική Φυσική – Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις” του ΠΘ, δόθηκε η διάλεξη με τίτλο:
«Econophysics: Mathematical Structures in Economic and Social Sciences”, από τον καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Παν. Paderborn της Γερμανίας, Dr. Jurgen Mimkes.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων</br></br></br>

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων


Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στους υποψηφίους μέσα σε 7 εργάσιμες ημέρες από την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων. Αναρτώνται στους πίνακες των Τμημάτων και ανακοινώνονται στην ηλεκτρονική αλληλογραφία των επιτυχόντων. Οι επιτυχόντες καλούνται να απαντήσουν εγγράφως (ηλεκτρονικά) εντός προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών σχετικά με την αποδοχή ή όχι της ένταξης τους στο Πρόγραμμα.
Σε περίπτωση μη έγκαιρης ανταπόκρισης από επιλεγέντα υποψήφιο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ισοδυναμεί με παραίτηση από την υποψηφιότητα του. Εφόσον υπάρξουν παραιτήσεις η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον σχετικό κατάλογο.

Διαδικασία επιλογής υποψήφιων</br>

Διαδικασία επιλογής υποψήφιων

Σύμφωνα με το νόμο υπεύθυνη για την εισαγωγή των φοιτητών του ΔΠΜΣ είναι η ΕΔΕ μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΕΜΦ). Η αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν υποβάλλει  όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πραγματοποιείται σε δύο φάσεις:

Η πρώτη φάση αφορά τον έλεγχο από την ΕΕΜΦ των τυπικών προσόντων των υποψηφίων που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Στην δεύτερη φάση αξιολόγησης συμμετέχουν όσοι κρίθηκαν επιτυχόντες της α’ φάσης και περιλαμβάνει τη διαδικασία των συνεντεύξεων.

Η ΕΕΜΦ με βάση τον έλεγχο των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και μετά τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων καταρτίζει κατάλογο των επιτυχόντων και επιλαχόντων του ΔΠΜΣ  λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης.

Υποτροφίες</br></br></br></br></br>

Υποτροφίες
Στο ΔΠΜΣ επιπλέον του αριθμού των εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.
Χορηγούνται υποτροφίες αριστείας μερικής απαλλαγής διδάκτρων λαμβάνοντας υπόψη ακαδημαϊκά κριτήρια. Η αξιολόγηση της ακαδημαϊκής επίδοσης γίνεται με βάση το μέσο όρο βαθμών στα μαθήματα του 1ου εξαμήνου. Ο αριθμός των υποτροφιών εξαρτάται από τα έσοδα του ΔΠΜΣ και την τελική απόφαση λαμβάνει η  ΕΔΕ.

Υποτροφία δεν χορηγείται στις περιπτώσεις:
α) Μεταπτυχιακών φοιτητών οι οποίοι λαμβάνουν ήδη υποτροφία από άλλη πηγή.
β) Μεταπτυχιακών φοιτητών που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια μετ’ αποδοχών.
γ) Μεταπτυχιακών φοιτητών που απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης
Οι υπότροφοι Αριστείας δύναται να παρέχουν έργο στη Βιβλιοθήκη, στα Εργαστήρια, στη Γραμματεία και στην Έρευνα για το Π.Μ.Σ. και να τηρούν τις αποφάσεις της ΕΔΕ καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.

Υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών</br></br></br>

Υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών


Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, που γίνονται δεκτοί από το ΠΜΣ είναι υποχρεωμένοι:
Να παρακολουθούν τις διαλέξεις των μαθημάτων και των σεμιναρίων.
Να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθημα.
Να προσέρχονται στις εξετάσεις.
Να καταβάλλουν τα δίδακτρα στις ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος.
Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων των Τμημάτων καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.